2017 * 1 Clay Silver 1 OZ South Korea "Chiwoo Cheonwang" BU

€34.99

Introduction:

1 Clay Silver Coin – 1 OZ

"Chiwoo Cheonwang"
1 Clay silver coin of South Korea year 2017, “Chiwoo Cheonwang".
1 ounce of 0,999 Silver Uncirculated.

Technical Details:

KOR1C17NVT150
31,1
1
2017
40
Ag 999/1000
50.000
BU
2017 * 1 Clay Silver 1 OZ South Korea "Chiwoo Cheonwang" BU

More Views