2015 * 10 Yuan China "Aerospace Achievements" UNC

14.99 EUR
€14.99

Introduction:

10 Yuan Bimetallic Coin

"Aerospace Achievements"
10 Yuan bimetallic coin of China year 2015, quality UNC, celebrating the "Aerospace Achievements".

Technical Details:

CI10Y15SPC
9,16
10
2015
27
Bimetallic
100.000.000
UNC
2015 * 10 Yuan China "Aerospace Achievements" UNC

More Views